Advocats de dret de familia

El dret de familia és el conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres de la família. Divorcis i extincions de parelles de fet, guarda i custòdia de menors i tot tipus de conflictes familiars.
A Pradas i Martí som advocats especialitzats en dret de familia a Caldes de Montbui. La nostra àmplia experiència, dedicació i compromís fan que puguem oferir un servei personalitzat i adaptat a cada client per aconseguir els millors resultats. Vine al nostre despatx a Caldes de Montbui i exposa'ns els teus dubtes, segur que trobem la solució adequada pel teu cas.
Procediments matrimonials de separació o divorci, tant contenciós com de mutu acord. Ens encarreguem de tots els tràmits sigui quin sigui el país de celebració del matrimoni.
Realitzem l’inventari, l’adjudicació dels béns i dissolució de condominis.
En el cas que no hi hagi fills o aquests siguin independents econòmicament ho resoldrem mitjançant el divorci davant de notari. Essent un procediment molt més econòmic i de resolució ràpida.
Quan es tracte de parelles de fet, estiguin o no inscrites, si hi ha fills o patrimoni comú, és necessari seguir els mateixos tràmits que pels divorcis. Poden ser judicials o notarials si no hi ha fills a càrrec.
Sempre que hi hagi fills menors, s’haurà de preparar el Pla de Parentalitat. En aquest document quedarà fixat la forma en què els progenitors es comunicaran i es relacionaran amb els fills.
Com a pas previ a la redacció del conveni, i com a mediadores familiars proposem als pares el procediment de la mediació per tal que siguin ells els qui arribin a acords en benefici dels menors, essent la mediadora qui propicia aquests acords. És una forma molt efectiva d’evitar procediments judicials i que sigui un tercer, el jutge, el que prengui decisions en substitució dels progenitors.
Pel cas que hi hagi un incompliment de la sentencia dictada, aquest despatx farà les actuacions judicials corresponents per obligar a complir les sentencies. Com ara: impagament de pensions d’aliments o despeses extraordinàries així com l’incompliment del règim de visites.

Especialistes en dret de familia

Procediments matrimonials:
Dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial
Divorci notarial
Extinció de parelles de fet
Guarda i custodia de menors
Mediacions familiars
Execució de sentències

Totes les nostres especialitats

Dret de familia

Divorcis i extincions de parella de fet, guarda i custodia de menors, modificació de mesures i execució de pensions d’aliments.

Dret civil

Successions, incapacitacions, contractes, reclamacions de quantitat, arrendaments, compravendes, hipotecaris i execucions de sentencies.

Dret penal

Acusació i defensa de tot tipus de delictes, alcoholèmies, violència de gènere, furts i robatoris, lesions, tràfic de drogues, tràfic de persones, agressions sexuals.

Dret laboral

Acomiadaments, indemnitzacions, accidents laborals, expedients de regulació d’ocupació (ERO), reclamacions de pensions.

Dret mercantil

Creació i liquidació d’empreses, convocatòria de juntes i realització d’auditories.

No troba el que busca? Contacti’ns.

Contacti amb el nostre equip

MERCÈ PRADAS

MERCÈ PRADAS

Sòcia Fundadora
PILAR MARTÍ

PILAR MARTÍ

Sòcia Fundadora
PALOMA VALIENTE

PALOMA VALIENTE

Socia Gerent